PETG plast


Materiál PETG je vo svojej podstate rovnaký, ako známy materiál PET, z ktorého sa vyrábajú PET fľaše. Jedná sa o pevný a húževnatý materiál, ktorý sa vyznačuje dobrou tepelnou stálosťou. Vďaka malému zmrštenie pri tlači je vhodný pre tlač veľkých objektov. PETG má mechanické a tepelné vlastnosti lepšie ako ABS a nesúci tlačové vlastnosti PLA. Štandardne tlačíme biely, čierny filament pričom sú možne aj iné farby podľa aktuálnej ponuky. 

 

Technické parametre

Maximálna veľkosť modelu:200x200x260 mm  (v jednom kuse)
Minimálna hrúbka steny:0,8 mm
Minimálna miera detailu:0,4 mm
Výška vrstvy:0,05 – 0,25 mm

 

Mechanické vlastnosti

Pevnosť v ťahu:~48 MPa
Yongov modul: ~1950 MPa
Ohybová pevnosť:~64 MPa
Modul ohybu:~1880 MPa
Maximálna teplota použitia:~90°C

 

Použitie

výroba strojných súčiastok, figúrky, hračky.
<SPÄŤ