CAD Služby


CAD MODELY

Ponúkame možnosť tvorby 3D modelov jednotlivých súčiastok alebo celých zostáv.
Vytvorené modely je možné dodať v rôznych formátoch, samozrejmosťou sú neutrálne
formáty ako .step, .iges, .stl, alebo napríklad 3D pdf.
Ponúkame taktiež vytváranie databáz modelov a knižnice.

 

 

 

VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA

Ponúkame tvorbu a úpravu výkresovej dokumentácie, tvorbu 3D modelov, už zvytvorenej dokumentacie v 2D. Podkladom pre 3D modelov môže byť koncept, náčrt, výkres, ale aj 3D scan, či samotná súčiastka. Možná je tiež tvorba výkresovej dokumentácie z dodaného 3D modelu, či reálnej súčiastky.

 

 

 

 

 

VIZUALIZÁCIA SÚČIASTOK

Naše portfólio služieb s CAD zahŕňa aj vizualizácie vytvorených alebo dodaných 3D modelov dodáme renderované výstupy vo forme obrázkov, alebo .pdf dokumentov. V prípade záujmu je možne vytvorenie animácií skladania súčiastok do celku a podobne.

 

 

 

Prejsť do Naša práca