ASA plast


Mechanickými vlastnosťami je vlákno ASA polymér, ktorý je ideálny na výrobu prvých funkčných vzoriek pred sériovou výrobou pre funkčné prototypovanie, výrobné nástroje, ale aj pre výrobu tovaru pre každodenné použitie vrátane vonkajších aplikácií.

Výhodou tohto materiálu je jeho vynikajúca odolnosť voči poveternostným vplyvom, zachovanie fyzických vlastností; eg. ASA má tuhosť vyššiu ako ABS, a preto je vhodným materiálom pre náročné aplikácie. Materiál ASA má nízke úrovne žltačenia, čo je veľmi dôležité pre aplikácie, pri ktorých sa dlhodobo kladie dôraz na vzhľad.

 

 

Technické parametre

Maximálna veľkosť modelu:200x200x260 mm  (v jednom kuse)
Minimálna hrúbka steny:0,8 mm
Minimálna miera detailu:0,4 mm
Výška vrstvy:0,05 – 0,25 mm

 

Mechanické vlastnosti

Pevnosť v ťahu:~42 MPa
Yongov modul: ~1800 MPa
Ohybová pevnosť:~65 MPa
Modul ohybu:~2000 MPa
Maximálna teplota použitia:~90°C

 

Použitie

výroba strojných súčiastok, funkčné prototypy, automobilový priemysel, dizajn.
<SPÄŤ